SMART Craiova

Dolj: Tichete sociale pentru copiii dezavantajați, preșcolari și elevi. Data limită de depunere, 14 septembrie

Primăria Municipiului Craiova, prin Direcția Generală de Asistență Socială Craiova, demarează, începând cu data de 08 septembrie, acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatarul final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele: să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Craiova; să aibă venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a anului curent de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv de până la 284 lei (pentru preșcolari); să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală, în anul școlar 2020-2021.

Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, la una dintre următoarele locații:

– str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, de luni până joi, între orele 08:00-16:00, iar vinerea între orele 08:00-13:00;
– str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, de luni până joi, între orele 08:00-16:00, iar vinerea între orele 08:00-13:00;
– unitățile de învățământ la care sunt înscriși copiii, potrivit programului stabilit de acestea.
În data de 14.09.2020, programul de depunere a cererilor la sediile Direcției Generale de Asistență Socială Craiova va fi între orele 08:00-13:00.

Cererile se depun însoțite de următoarele acte doveditoare:

– acte de identitate ale părinților/reprezentantului legal (în original și copie);
– documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, care pot fi, după caz: hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției, dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare potrivit legii;
– certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);
– dovada înscrierii la grădiniță/școală pentru anul școlar 2020-2021;
– certificat de căsătorie părinți în original și copie (după caz);
– certificat de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;
– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);
– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

Familiile beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele beneficiare de prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul școlar 2020-2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare, se va realiza până la data de 14.09.2020, urmând ca Direcția Generală de Asistență Socială Craiova să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului-Județul Dolj, până la data de 15.09.2020.

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta către Instituția Prefectului-Județul Dolj. Cei care vor îndeplini condițiile de eligibilitate după termenul amintit, pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în unitățile afiliate din raza localității de domiciliu/reședință a fiecărui titular de tichet. Lista cu unitățile afiliate va fi transmisă către fiecare beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Precizăm că, în interesul identificării cât mai multor familii care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG nr. 133/2020, Direcția Generală de Asistență Socială Craiova va colabora cu instituțiile de învățământ preșcolar/școlar din municipiul Craiova.

Pentru relații suplimentare, cei interesați se pot adresa la numerele de telefon 0351/428364 și 0351/451680.

Adauga comentariu

Follow us

Vrei sa primesti cele mai noi stiri pe facebook?

Cele mai citite