SMART Craiova

Programe de master didactic acreditate în domeniul Științe ale Educației, la Universitatea din Craiova

Facultatea de Litere, prin Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educație organizează, în anul universitar 2020-2021, patru programe de studii universitare de master didactic, încadrate în domeniul Științe ale educației.

Programele de studii de master didactic acreditate sunt: master didactic în Biologie; master didactic în Calculatoare și tehnologia informației; master didactic în Chimie; master didactic în Informatică.

Programele de master didactic sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat (50 locuri pentru cele patru programe) şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care optează pentru cariera didactică. Absolvenții cu diploma de licență sau echivalentă se pot înscrie la programul de master didactic din același domeniu fundamental din care face parte specializarea dobândită prin studiile de licență. Domeniile fundamentale din care fac parte programele de studii pentru care se organizează admitere sunt:
1) Matematică și științe ale naturii;
2) Științe inginerești;
3) Științe biologice și biomedicale.

Programul pilot pentru masteratul didactic va fi susținut prin Proiectul POCU „Start în carieră prin master didactic”, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu opt universități. În conformitate cu acest proiect, studenţilor li se oferă o serie de facilităţi: burse lunare, echipamente informatice, stagii de formare la universităţi europene.

Înscrierea candidaților se face online, prin platforma Evidența studenților: https://evstud.ucv.ro.

Modalitatea de selecție a candidaților la programele de master didactic se realizează prin: probă eliminatorie, constând în eseu argumentativ/ motivațional depus la dosarul de admitere, evaluat cu admis/respins; media anilor de studiu din ciclul universitar de licență, care constituie criteriul de ierarhizare a candidaților.

Criteriile de departajare sunt: media examenului de finalizare a studiilor de licență și media de la examenul de bacalaureat.

Criteriile de evaluare ale eseului argumentativ/motivațional se referă la: motivarea opțiunii pentru specializarea aleasă și/sau pentru cariera didactică; autoevaluarea nivelului inițial al competențelor cognitive, metodologic-acționale și transversale; rezultate academice/școlare care pot fi valorificate în studiile de master; aşteptări/opțiuni privind curriculumul şi modalităţile de instruire ale programului de master

Informații privind criteriile de admitere, documentele necesare înscrierii și calendarul admiterii se găsesc prin accesarea link-ului:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/admitere-masterat-2020

Adauga comentariu

Follow us

Vrei sa primesti cele mai noi stiri pe facebook?

Cele mai citite