SMART Craiova

Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost “Sfântul Vasile”, pregătit pentru sezonul rece

Centrul Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost “Sfântul Vasile” al Asociaţiei Vasiliada, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, este pregătit şi în acest an pentru a găzdui în sezonul rece persoane aflate în situaţii de risc. Părintele coordonator al aşezământului social, Sorin Pârvănescu, subliniază că au fost luate toate măsurile impuse de pandemie în această perioadă, că starea de sănătate a beneficiarilor este îndeaproape monitorizată iar personalul aplică cu stricteţe măsurile sanitare, astfel încât să nu existe riscul infectării cu noul coronavirus.

Servicii pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii

Centrul este pregătit în continuare să primească persoane aflate în situaţii speciale şi să le ofere masă caldă şi alte servicii esenţiale pentru beneficiari, precum găsirea unui loc de muncă, întocmirea de acte de identitate, unde este cazul, consiliere socială, psihologică, spirituală.

“Capacitatea Centrului este de 52 de locuri. Centrul social oferă servicii de cazare pe o perioadă determinată, de până la 1 an, cu posibilitatea de prelungire în diverse cazuri, după o analiză amănunţită de către echipa de specialişti, acordă trei mese pe zi, avem o diagnoză socială care se face în momentul în care aceştia sosesc în centru, elaborarea planului de intervenţie, de asistenţă şi de îngrijire, îndrumare, dacă este cazul, către alte servicii, consiliere socială, informare, suport emoţional, asistenţă şi suport specializat în vederea realizării reintegrării sociale; medierea profesională în vederea găsirii unui loc de muncă este o activitate destul de importantă pentru echipa de specialişti ai Centrului, deoarece scopul final pentru fiecare persoană cazată aici este acela al reinserţiei socio – profesionale, activitatea de mediere a muncii”

,

a precizat diac. Sorin Pârvănescu, Coordonatorul Centrului.

Părintele Pârvănescu descrie în continuare condiţiile în care multe persoane trăiesc, înainte de a deveni beneficiari ai Centrului, şi povesteşte cum viaţa acestora se schimbă, din momentul în care sunt luaţi în grija specialiştilor aşezământului.

“După cum ştim, persoanele fără adăpost sunt acele persoane care nu au acces la locuinţă, nu au resurse materiale şi sociale necesare păstrării sau întreţinerii unei locuinţe sau se află în situaţia de criză la nivel personal, relaţional şi social. Degradarea continuă a situaţiei economice a unor categorii largi de populaţie, criza locuinţelor, apariţia unor grupuri de persoane expuse izolării, toate acestea dau conţinut noţiunii de excludere socială în România”,

detaliază Coordonatorul Centrului.

Parteneriat cu autorităţile locale şi Arhiepiscopia Craiovei

Centrul “Sfântul Vasile” funcţionează în baza unui parteneriat viabil între Consiliul Local Municipal Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, şi Arhiepiscopia Craiovei.

“Sfântul Vasile este patronul Centrului, Ocrotitorul Centrului. Am simţit pe parcursul acestor ani ajutorul Sfântului Vasile în cadrul Centrului nostru, ajutor care a constat în venirea la nivelul Centrului nostru a diverşilor parteneri, care ne-au sprijinit pe această perioadă pentru funcţionarea în condiţii cât mai optime şi pentru obţinerea de rezultate cât mai bune privind reinserţia persoanelor fără adăpost care au fost primite în Centrul nostru. Acestea au fost ajutate să-şi găsească un rost în viaţă şi să găsească locuinţă cu chirie, un loc de muncă, reinserţia socială şi profesională fiind prioritară pentru fiecare beneficiar al nostru. Au fost beneficiari tineri postinstituţionalizaţi, mame abuzate împreună cu copiii acestora, bătrâni aflaţi în situaţia de a nu mai avea unde să stea şi au găsit un real suport în cadrul Centrului nostru, fiecare categorie socială fiind ajutată de specialiştii noştri pentru a găsi cele mai bune soluţii în reintegrarea fiecăruia în parte”,

a adăugat diac. Sorin Pârvănescu.

Consilierε socială, psihologică şi spirituală

Părintele mai explică faptul că profilul social al persoanelor fără adăpost se caracterizează printr-un nivel de educaţie foarte scăzut, în unele cazuri chiar analfabetism, lipsa unui adăpost şi a unor venituri stabile, lipsa unei calificări profesionale, lipsa documentelor de identitate, capacitate scăzută de relaţionare.

“Această capacitate de relaţionare se dezvoltă prin activităţile desfăşurate de către psihologul Centrului, de către asistentul social, prin întâlnirile acestora cu beneficiarii, prin consilierile pe care le face psihologul, consiliere individuală şi consiliere de grup, astfel încât problemele acestora să fie mult mai uşor de depăşit iar reintegrarea socio – profesională să fie cât mai facilă. De asemenea, un rol important în cadrul activităţilor din Centrul nostru îl are consilierea spirituală, consiliere care are la bază relaţia cu Dumnezeu şi întărirea relaţiei cu Dumnezeu ca fundament de reuşită şi sprijin în tot procesul acesta de reintegrare”,

a subliniat diac. Sorin Pârvănescu, coordonatoul Centrului Social de Urgenţă pentru persoane fără adăpost din Craiova.

Adauga comentariu

Follow us

Vrei sa primesti cele mai noi stiri pe facebook?

Cele mai citite